Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Ύλη εισαγωγής


Η ύλη της εισαγωγής από το αντίστοιχο σχολικό βιβλίο (Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας) :
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B120/550/3618,15478/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B120/550/3618,15479/

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα κεφάλαια:
Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ : 3. Δραματικοί αγώνες 4. Συντελεστές της παράστασης 5. Δομή της τραγωδίας και συγκεκριμένα: "Τα μέρη της τραγωδίας"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου